Selasa, 26 Mac 2013

KEPUTUSAN SPM 2012


ALHAMDULILLAH,
SMK.Alang Iskandar telah mendapat tempat pertama di daerah kerian bagi keputusan terbaik ERT. Tahniah kepada pelajar batch 2011/2012. 
Tahniah khususnya kepada Amnie, Shuhadah, Anis, Bibi, Farah dan Masita
Tahniah juga kepada Nur Izah dan Ain  kerana membuat  lonjakan yang mengejutkan.

 LAPORAN POST-MORTEM  SPM  2012
MATAPELAJARAN                        :           EKONOMI RUMAH TANGGA
PENCAPAIAN
CALON
TOV/ETR/ PP/SPM
A+
A
A-
B+
B
C+
C
D
E
LULUS
G
GPMP

TOV 2012
BIL
0
0
0
2
2
4
4
6
1
19
1

%
0
0
0
10
10
20
20
30
5
95
5

ETR 2012
BIL
0
4
4
2
2
3
4
1
0
20
0

%
0
20
20
10
10
15
20
5
0
100
0

PP 2012
BIL
0
3
3
1
5
2
4
1
0
19
1


%
0
15
15
5
15
10
20
5
0
95
5

SPM 2012
BIL
0
5
1
5
3
1
3
2
0
20
0

%
0
25
5
25
15
5
15
10
0
100
0
3.55 
SPM 2011
BIL
0
0
1
3
4
3
2
2
1
20
0

%
0
0
6.25
18.75
25.00
18.75
12.5
12.5
6.25
100
0
4.75
SPM 2010


100

4.37

A    ANALISA
1.       Pencapaian SPM 2012 meningkat berbanding tahun 2011 berdasarkan GPMP.
2.       Adanya peningkatan kualiti kerana 30% pelajar mendapat gred cemerlang dan 40% pelajar mendapat gred B
3.       Keseluruhan keputusan SPM meningkat berbanding peperiksaan  percubaan 2012.

B    FAKTOR-FAKTOR YANG DIKENAL PASTI
KEKUATAN
1. Pelajar  mahir dalam menjawab   soalan kuantitatif. Mereka mampu mendapat markah penuh.
2. Penggunaan modul Mtek  dapat membantu pelajar  ulangkaji secara pantas
3. Penambahan 2 waktu  P &P untuk subjek ERT.
4. Penggunaan  buku latihan khas ( soalan-soalan daripada MTEK 1-3, ujian rintis dan ujian topical dibukukan) membantu memantapkan ingatan pelajar
5. Pelajar telah menjawab latih tubi soalan objektif sebanyak 15  set soalan.
6. Permainan kuiz menjadikan pelajar sering bersaing sesama  sendiri  atau  secara berkumpulan
7.60% pelajar dapat menjawab betul 30 markah ke atas untuk kertas objektif semasa SPM

KELEMAHAN
1         Lemah penguasaan bahasa  terutama pelajar berbangsa india
2         Kelemahan pelajar menguasai fakta